تو زیبا ترین آرزوی منی یه احساس شیرین دوس داشتنی

تو زیبا ترین آرزوی منی یه احساس شیرین دوس داشتنی
میخوام هر نفس با تو باشم ولی تو با حس زیبای من دشمنی

رو نمناکی گونه هام دس بکش ببین صورتم خیس اشک غمه
برای تمام عطش های من فقط گرمی دست تو مرحمه

توو دشواری لحظه های سکوت دلم کم میاره صدای تورو
می ترسم توی آخرین لحظه ها بازم گم کنم ردپای تورو

تو نیستی و توی خودم گم شدم باید قلبمو با تو پیدا کنم
خیال میکنم که تویی پشت در میام تا درو روی تو واکنم

همیشه کسی جز خیال تو نیست توو دلتنگیام با خیالت خوشم
توو کابوس آشفته هر شبم خودم رو تو دستای تو می کشم

با دستای تو توو خیال خودم لباس غمو از تنم می کنم
توو آغوش زیبای تو لحظه ای معطر به عطر تو میشه تنم

توو آغوش تو من پر از وسوسه به عریانی من نگاهی بکن
تمام تنم با تو تنها شده بیا با تن من گناهی بکن

از این نویسنده بیشتر بخوانید: