برای خدا…

گاهی دل ما آدما
با تو غریبی میکنه
اون لحظه آدم با خودش
حس عجیبی میکنه
احساس پوچی میکنم
وقتی که دورم از نگات
خیلی بده که حس کنی
دلگیره از دستت خدات
هرجا که باشی با منی
من تو دلم حس میکنم
هرچند گاهی با بدیم
طلامو هی مس میکنم
تو آخرین رکعت به تو
بازم سلام میکنم
وابستگیمو به خدا
با عشق اعلام میکنم
با تو شروع میکنم
هر صبح قبل از آفتاب
لطفت به من وقت سحر
اون لحظه های خوب و ناب
گاهی دل ما آدما
به خودشم بد میکنه
وقتی که دستایه تورو
میبینه و رد میکنه
گاهی نباید خوب بود
باید فقط عالی بشی
گاهی برای پر شدن
باید کمی خالی بشی
منتظر نظرات شما دوستان هستم یا حق

https://www.academytaraneh.com/74651کپی شد!
655
۲۴