محرم هر سال ..

این حال روز روستای ما تنها نیست …

یه جور دهن کجی به ، دو هیئتی شدن و رقابتهای الکی در ماه محرم ..

وقتی محرم میشه هر ساله

روستای ما دو هیئتی میشه

اونیکه یک ساله عقب مونده

تو صف اول غیرتی میشه

دو هیتی میشیم توو ماهی

که فلسفش هم عهدی دلهاست

با این اوضاعی که ما داریم

حسینمون تنها تر از تنهاست

با خرجی و سینه زدن میخوایم

گرد و غبار دلمون کم شه

غافل از اینکه این تن خاکی

خرجش زیاده تا که ادم شه

با پیرهنای مشکی و تیره

ما ظاهرن یک رنگ و یک دستیم

زنجیر و محکم میزنیم اما

صفهای همدلی رو شل بستیم

وقتی حسینی نیست نیتها

نیازی به عزا و ماتم نیست

وقتی بعیده اتحاد ما

حتی محُرم دیگه مَحرم نیست

خواهر من گوشوارتو میدی

تا بیمه ی زینب کبری شی

وقتی بلندگو اسمتو میگه

دیگه محاله زینبی باشی

ما مردمی ساده و دلپاکیم

بدکردنامونم ذاتی نیست

از روی نافهمی گناه کردیم

اونکه نمیفهمه که خاطی نیست !

کاشکی بدونیم صف اخر با

صف جلو اجرش یکی میشه

وقتی عزاداری رقابت شه

عشق حسینم الکی میشه

دوگانگی رسم محرم نیست

اینجوری باشه کارمون لنگه

باور کنید توو ما حسینی هست

که با یزید هر روز میجنگه

با اجازه : علی ایلیا … محرم محرم نیست .

از این نویسنده بیشتر بخوانید: