هفت سیــــــــــن…

کنار هفت سیـن سردم امســـال

نه آیینه گذاشتم و نه ماهــــــــی

تا تحویل شه بهارم ، میرسی نه؟

بگو مــــــردم بدونن تـــــوی راهی

 

تمام عصــــــــــــرها دلگیره اینجا

تمام روزو درگیـــــــــــــــــر غروبم

صـــــدای ناله ی در ، توی گوشم

داره خط میکشه رو حس خوبــم

 

به جز باد و صــــــــــــدای رقص پرده

دیگه آوازی توی خونمــــــــون نیست

یه عمری رو حروم کردم واسه چی؟

تو تعقیب و گریزو تابلـــــــوی ایست!

 

همه دنیــام اسیـر جنگ و حسرت

تمـــــام رنگ هام سوی سیاهـی

نگفته بودی خالی میشه پشتـم

از اول تو نگفتی نیمه راهــــــی!

 

دوباره سال نو شد اما نیستـــی

نمیدونم چــــه حالیه بهــــــــارت ؟!

میدونم عاقبت میرســـی از راه

منو هفت سین میشینیم کنارت… !

 

تمام طول خونه طی شد امشب

هنــــــــوزم هر شبم درگیـر درده

هنوز بازه درِ این خـــــــونه واسه

همون مردی که میگن برمیگرده!

 

https://www.academytaraneh.com/7465کپی شد!
764
۲۱