هجوم پوچ

خیلی وقته هجوم پوچی ها همه زندگیم رو برده

آرزوهای رنگیم و کشتم شب و روزم بهم گره خورده

روزهای سیاهیِ تردید خوابهایی که من نمی بینم

چیزی ازمن به جا نمونده به جز زجرهای یه مرد افسرده

خیلی وقته که هیچ زنی دیگه واسه من اون کسی که میخوام نیست

بعضیا اومدن ولی انگار خیلی وقته که عشق همرام نیست

حرکت بی توقف تقویم صبرهایی که بی سرانجامن

من ولی فکر می کنم هر شب مردم و چن نفر دیگه جامن !!

خیلی وقته که منتظر هستم مرگ انگار تو ترافیکه..

سکته ای تو مسیر قلبم هست دیره اما رهایی نزدیکه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: