بگو…

دوست دارم میخوام اینو بدونی
بدونی و تو بامن بمونی

بمونی و تو کوچه ی عاشقی
به من بگی دوسم داری عاشقی

بگی که تو تک ستارم شدی
برای بودنم بهونم شدی

بگی که با بودن تو یادم میره
دلتنگی های خستمو هزار راه نرفتمو دلشوره های کهنمو

از این نویسنده بیشتر بخوانید: