نزار برم به راحتی

من عاشق آهنگ شاهکار "دیره" از آقای مهرداد غلامی هستم ….اما میخواستم این ترانه رو از دید کسی بگم که داره میره تا درد دل اون هم شنیده بشه ….تقدیم به همه ی کسایی که این حس رو تجربه کردن.

تو خیلی بدبختی ، بیچاره
وقتی میخوای بری کسی نگهت نمیداره
کسی بهت عادت نداره
همیشه هستی آواره
همه چیزمو گذاشتم پاش
وقتی خواستم برم نگفت نرو باش
ازم نمیخوای بمونم
من منتظر همونم
گفتنش اینقد سخته
یا از بدیه بخته
انگارنه انگار بهم عادت داشت
انگار نه انگار یه روزی دوسم داشت
بهش گفتم میرم واسه همیشه
گفت برو خوبه این راه هم میشه
نمیدونم توی سینه ش چی داره
که برای من ارزشی نداره
نمیدونم من براش چی نکردم
که بهم نمیگه بی تو پره دردم
شایدم این شانس منه
که اون یه بیرحمه و دل شکنه
بهش نمیگم که بیرحمه
میدونم قلبش فقط واسه من نمیزنه
بزار تو سرما بمونه
قلبی که سیره از زمونه
راحت میزاری من برم
لعنت به تو واین دلم

https://www.academytaraneh.com/74638کپی شد!
826
۱۲