دلت هوایی شده

این همه بی وفایی رو تو از کی یاد گرفتی
که حتی تو یک کلمه از عشق بهم نگفتی
دلم میخواد تو این خونه هوادار دلم شی
من با تو عاشقی کنم حق آب وگلم شی
سر روی شونت بذارم عقده ی دل وا کنم
یه عمر یه گوشه بشینم تورو تماشا کنم
اما می بینم این روزا دلت هوایی شده
انگاری این روزا دلت بند یه جایی شده
میخوای بری باشه برو من که چیزی نگفتم
اما بدون که بعد رفتنت ز پا می افتم
حالا که تو داری میری دل منو پس بده
دلت رو بردارو ببر اما به هر کس نده
رفتی و حس عاشقونه ی منو ندیدی
از آسمون عشق من چه ساده پر کشیدی
باور ندارم که میگی دیگه منو نمی خوای
دیگه ندارمت تو رو ، رفتی پیشم نمییای
پشت سرت نگاه نکن دلت نسوزه واسم
من اینجا با خاطره های توهنوز دلخوشم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74626کپی شد!
574
۷