تو . . .

لمس خیسی بالشتم
بازم اشکای روگونم
چشام خیره به عکساته
اخه من عاشقت بودم

تو فکر اون روزام که
میومدی تو اغوشم
اروم اروم میگفتی
تا همیشه میمونی پیشم

منم میزدم لبخند
تابگم عاشقت هستم
ولی با صدای یه زن
می کردی از دنیا خستم

می گفتی خواهرم هستن
با دروغات می کردی مستم
می گفتی عاشقتم
منم می گفتم هستم

حالا مردمای این شهر
میگن رفتی تو اسون
تو بودی عاشق هرکی
که می گذشت ازتو خیابون

تو بودی یه هرزه ی پست
که دل همه رو می شکست
تو بودی یه ادم بد
که منو رسوند به بن بست

پشیمونم از اون روزی
که گفتم دوست دارم
از اون روزی که ساده
دلمو دست تو دادم
…………………………………
لطفا نقد کردنو فراموش نکنید….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74612کپی شد!
1200
۶۳