چقد دوری برام سخته تو این روزای تنهایی

چقد دوری برام سخته تو این روزای تنهایی
هنوزم از نگاه من همون اندازه زیبایی

هنوزم عطر آغوش تو رو از دور میشناسم
مثه روزای آشنایی به دوریه تو حساسم

تو این تنهایی سر سخت چقد دستاتو کم دارم
تو توو فکر منی یا نه از این تردید بیزارم

از این تردید و تنهایی تو هم تو خلوتت داری
تو هم مثل من این روزا به بد بینی گرفتاری

منم مثله تو این روزا برای خونه دلتنگم
هنوز از پا نیفتادم با این تردید می جنگم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: