ایستگاه راه اهن

سلام

یک ترانه خیلی متفاوت از من

ایستگاه راه اهن خبر داره
از انتظار روزهای سخت
من گریه کردم هر قطار اومد
من گریه کردم تا قطاری رفت
بعده تو اعصابم بهم ریخته
سخت میشه با من رفت و امد کرد
دنیا بهم پشت کرده میفهمی؟
هر جا که هستی زودتر برگرد
اینجا خیابونا همه بستس
شهر داره سمت ازدحام میره
سیگار یعنی تو ترافیکم
رادیو رو موج پیام میره
پشت چراغ قرمز قلبم
به احترام عشق می ایستم
من رد نمیشم از خودم از تو
من بی تو مرد زندگی نیستم
جغرافیای خاطرات من
مرطوب و شرجیه مثه گیلان
ایمان من یعنی تو رو خواستن
یعنی تورو خواستن خوده ایمان….

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7454کپی شد!
938
۲۱