بگو گناهمون چیه…

بگو گناهمون چیه /تو عصر آتیشم وخون
آدمایی که پیش میرن/تا پشت مرزای جنون

بگو چی کردیم که همش /گریه نصیب بچه هاس
تو قطر دود و انفجار /بشر حقوق تو کجاس

بگو چی شد گلوله ها / با تنمون عجین شدن
این همه غصه وستم / با دلا همنشین شدن

# دستاتو می گیرم / از قاب این شیشه
میگیره این داستا/ خواب از سربیشه
خوابی که می دونم/ داغ دل ریشه
خاکستری خاموش / آتش فشان میشه#

بگو چرا گریه فقط / سهم تو و مال منه
چرا فقط مادر تو /محکوم بی تو بودنه

میگن نفس نکش هوا/مملوء گاز سمی یه
چه دردی وقتی زمین /معدن گور جمعی یه

بگو چی کردیم که برات/نفس یه آرزو شده
امید زندگی برات /قد یه تار مو شده

# دستاتو می گیرم / از قاب این شیشه
میگیره این داستا/ خواب از سربیشه
خوابی که می دونم/ داغ دل ریشه
خاکستری خاموش / آتش فشان میشه#

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74536کپی شد!
1118
۱۴