منو از خاطرت پاک کن

منو از خاطرت پاک کن
منِ سرده بی انگیزه
تمامِ رؤیا هایِ من
یه حسِ نفرت انگیزه
از این روزهایِ بیهوده
همه شب هایِ من تاره
دیگه ابرِ بهاری هم
به حالِ من نمیباره
در این دنیایِ وانفسا
نه شمع دیدم، نه پروانه
که حتی اون قناری هم
برایِ من نمیخوانه
سکوتِ لحظه هام میگه
برو بسویِ میخانه
از این بختِ سیاهِ من
نه ساقی بود نه پیمانه
منو از خاطرت پاک کن
منِ سرده بی انگیزه
تمامِ رؤیا هایِ من
یه حسِ نفرت انگیزه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: