نامه های نا تموم

نامه های نا تموم

هنوز ادامه داره نامه هامون
من انگار توی قلبت موندگارم
یه جورایی نشون میدی که هستی
تو هرروز قشنگت روزگارم
من از سایه ات می فهمم پا به مامی
نمی گی اما انگار چشم برامی
یه فرصت بده تا دوباره ما شیم
تو دنیای غریب قصه جاشیم
ازین بهتر نمیشه آرزو کرد
یه روز باید دلا رو روبرو کرد
می گن دل روی دل تاثیر دارِ
گذشتن از یه دل تاخیر دارِ
میدونم عاشقم بودی و هستی
نمیدونم چرا درها رو بستی؟!
واسم نامه نوشتی تا بخونم
از احساس قشنگ تو بدونم
بهم فرصت بده شاید بتونم
دوباره تک گل شعرت بمونم
میخوام عهدی که بستم مهر و موم شه
بذار این نامه هم اینجود تموم شه

https://www.academytaraneh.com/74511کپی شد!
1065
۱۴