اعتراف

عمری تو رو تو آسمون دیدم
اما همینجا رو زمین بودی
دنبال تو تا آخرش رفتم
غافل از اینکه اولین بودی

غافل از اینکه اولین بودی
دنبال تو تا آخرش رفتم
من دور بودم از خودم وقتی
بی وقفه از دوریت می گفتم

اون روزها که بی خبر از تو
هر ناخدائی رو خدا کردم
پشتم به دنیا گرم بود اما
قد یه دنیا اشتبا کردم

من فکر میکردم که آرومم
تصویر تو وقتی که مبهم بود
می بینمت حالا و فهمیدم
اونقدر آرامش چقد کم بود

دیروزها رو بی تو سر کردم
با این تصور که تو فردائی
نزدیک بودی و خطا رفتم
جائی نرو حالا که اینجائی

جائی نرو حالا که میدونی
هر لحظه من محتاجتر میشم
این اعترافو گوش کن چونکه
با گفتنش مشتاقتر میشم..

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74509کپی شد!
881
۳۲