جشنِ عروسی

چه شبی همش چو مهتابِ قشنـگ
دوستان هستن تو جشنِ پر سرور
عروسی نعمت و شادیهــــای دل
کوچه و تالار و دلها غرق نـــــــور
***
همه جا ی شهر دل چراغــــــــــونه
با یه صف پشتِ سرِ عــــروس داماد
کف بزن شادی نما شادابی کــــــن
مرد و زن دوست و غریبه شادِ شاد
***
دسته گل هر دو تو ساحلِ رمان
خورشیدو فرشته بال و پــر زدن
حلقه ی عشقُ تو انگشتان ببین
با لباسِ باله ماهـــــی در زدن
***
اومدم از راهِ دور بهت بـــــــگم
عزیزم مبارکه فصلِ بهـــــــــار
عروسی صفایِ محبوبِ شمـــــا
توی آسمونِ دل شادی بکــــار
***
شاد باشید دوستان از تــــــه دل
آرزوی هر دو عاشق شد پدیـــد
امشب ا ز شبای بارون و تگرگ
دل عاشق رو به دلداری رســید
***
هلهله تو حجله ی زیبا عــروس
مادرش چه چه زده چه با صفـــا
دوستاش با رقص و آوازِ قشنگ
خواندن ترانه ی عشق و وفـــا
***
امشب از شبایِ ناز یادبــــــــود
تو دلم کتابِ عشقی آفـــــــــرید
این همه شادی و رقصِ غنچه هــا
سوی خوشبختی به دل داده نوید
***
جاسم ثعلبی(حسّانی)
۲۳/۰۷/۱۳۹۱
تقدیم به دوست خوبم احمد سگوند
به مناسبت عروسی برادرش رحمت سگوند

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7447کپی شد!
430
۲