از آینه میترسم

از آینه میترسم / از چهره ی غمگینم

از این همه تنهایی / از داغ توی سینم

لبخند من از درده/ وقتی تو رو میبینم
آتیش شده خاکستر / اما من پر از کینم

افسرده و داغونم / از دست تو دل خونه
غمباد گرفته دل / خاموش شده خونه

وقتی که زمین خوردم / دستام و لگد کردی
من حقمه این روزا / سهمم بشه نامردی

دنیام و خودم ساختم / دنیایی که ویرونه
عقلم شده بود عشقت / این عاقبت اونه

از آینه میترسم / این قیافه ی من نیس
باورش واسم سخته / سهمم شده این تندیس

 

 

ترانه : سبحان مرادی

از این نویسنده بیشتر بخوانید: