زخم فاصله

ناراحتم از بی اخلاقی های این حرفه
ترانه یه تیکه از گذشتتم به خواننده دیگری واگذار شده بود اما متاسفانه شخص دیگری بدون اجازه این ترانه رو به نام حسرت خوندن…

چشم احساسمو وقتی دور دید
پشت دنیای من و خالی کرد
سره وجدانش و پایین انداخت
با غریبه رفت و خوشحالی کرد
پامو از قلبش چقدر ساده برید
اونکه تو دلم پناهش دادم
تا به یه جایی رسید بال دراورد
اونیکه کوله ی راهش دادم
زخم این فاصله رئ میبندم
دلم و تکون میدم توی باد
وقتی از دلم میری میخونم
گل من همیشه باغت اباد….

کاش بتونم ادامش بدم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7429کپی شد!
882
۱۳