خاطراتت

رفتیـ و خاطراتت ، شده بلای جونم
نگات تو خاطرِ من ، عطر تو توی خونم
رفتی و بعد کوچت لباس من سیا شد
کل روزای هفته تو حســرتت فنا شد
از تو برای قلبـــم یه خاک سرد مونده
یه قاب عکسـ و همراش ، یه کوه درد مونده
بازم دوباره بارون ، آخ امشبـ و چه تنهام
تو رفتیـ و اومده مرواریای چشمام
تو خاطرم تو بودی همیشه و همیشه
هر جایی که نشستم جای تو خالی میشه

https://www.academytaraneh.com/7428کپی شد!
813
۵