برو

دلو رها کنو برو بذار زمین غم بگیره

بذار یه شب این اسمون واسه تو ماتم بگیره

شاید این اسمون میخاد بازم واسم زار بزنه

اخه اون خبر داره دلم کسیو نذاره

درسته که میگم برو رها بکن این دلمو

اما ای کاش بدونی خیلی دوسئت دارم تورو
اره برو که این دلم غصه هاشم زیاد بشه

که اینجوری شاید دلت یخورده ای اروم بشه

باشه برو اما بدون شاید نری تو از یادم

خدا کنه بفهمی که
نرسیدی به فریادم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7427کپی شد!
802
۴