دنیا

دنیا هیچ وقت به کام من نبود دل من تورو میخواس اما دلت با من نبود
نمیدونم که چی شد یهو دلت ازم برید عشقی که به تو دارم یه عشق ساده ای نبود
دل من هر شب با خاطراتتو باروننیه بعد رفتن منم دل تو با اونیه
که همه ی دنیاته تو تو خوابو رویاته که هر دم بهت میگه تا اخرش باهاته

از این نویسنده بیشتر بخوانید: