چشاتو باز کن

چشاتو باز کن باز کن عزیزم
که پایان جهان دست منو توست
از این کابوس بیدار شو که دنیا
به بن بست خورده و فردا یه رویاست
چشاتو باز کن باز کن عزیزم
که دیو شب تو تنهائی بمیره
که با رنگای چشمای قشنگت
همه دنیا رنگی نو بگیره
چشاتو باز کن باز کن عزیزم
ببین دنیا هنوزم خیلی بد نیست
ببین دلتنگیامون بر قراره
واسه اینه که چشمامون شده خیس

چشاتو باز کن باز کن عزیزم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74243کپی شد!
927
۶