**سیاسی نیست**

من از امروز تو میرم ** که فردای تو بهتر شه
سرم فریاد نزن بسه **شاید گوش خودت کر شه

برای گم شدن میرم**به جایی که بگن برگرد
میدونم تکیه گاهی نیست**به سایه تکیه باید کرد

تا وقتی پنجره هامون**شدن زندونیه نرده
منم باید بمیرم تا **بگن که زندگی کرده

کنارت زندگی کردم**بهم تنهایی یاد دادی
دارم می پوسم از وقتی**که زنجیرم به آزادی

من از امروز تو میرم ** که فردای تو بهتر شه
سرم فریاد نزن بسه **شاید گوش خودت کر شه

با احترام: محمد حسین موسوی

“با صدای محبوبترین میشنوید این ترانه رو”

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/74154کپی شد!
1063
۲۹