سکوت کشنده

یه چیزی بگو سکوتت داره بغضمو میکشه
یه حرفی بزن،ببین خیلی حال دلم ناخوشه

یه قصه بگو یکمی خاطرم قرص شه
یه بوسه ک حرم لبت رولبم جابشه

بگو قصه ی موندت با منو
نمیری میمونی تو آغوشمو

یه چیزی بگو سکوتت داره بغضمو میکشه
یه حرفی بزن،ببین خیلی حال دلم ناخوشه

میبینی یه رویا فقط مونده ازحسمون
سکوتی ک شد قاتل عشقمون

سکوتم عجیبه،پراز خواهشه
سکوتت یه خطی رو آسایشه

یه چیزی بگو سکوتت داره بغضمو میکشه
یه حرفی بزن،ببین خیلی حال دلم ناخوشه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: