نیستی ……

نیستی واسه دلم نیستی ، سوختی شمعِ دلم کیستی
سوختی شمعِ دلم با صد فـــــــراغ
لمس کن دیـــوارِ دل چه داغِ داغ
راهِ چاره نداره دلم ســــــــــراغ
بی خیال با عاشقت زیستـــــــی
نیستی واسه دلم نیستی ، سوختی شمعِ دلم کیستی
***
واسه عشقت چه عذابی کشیــــدم
به خاطرت از همه کس دل بریدم
بوی ذلت از کلامت شنیـــــــدم
تو گلم رو به سرت آویختـــــی
نیستی واسه دلم نیستی ، سوختی شمعِ دلم کیستی
***
تو بیا با همدیگه دوست بمونیم
یه سرودِ عشقِ زیبا می خونیـم
از جداییها نگو بی درمونیم
مرحبا عاشقتم بیستــــــی
نیستی واسه دلم نیستی ، سوختی شمعِ دلم کیستی
***
بیا دل منتظرت با هر قــــــرار
توی کوچه ات شده آتش سوار
روی سرزمینِ دل غمت نبــــار
لبِ میدونِ دلم پیستـــــــــی
نیستی واسه دلم نیستی ، سوختی شمعِ دلم کیستی
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۴/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7410کپی شد!
430
۴