می جنگم

مگه چی خواستیم از دنیا یه سقفی قد دوتامون
یه جا که با حضور تو همون جا میشه دنیامون
چرا مارو نمی فهمن کجا یک روز خوش دیدیم
مگه عاشق شدن جرمه تقاص چی رو پس میدیم
درسته راهمون دوره ولی نزدیکه قلبامون
تو احساسم رو میفهمی چقدر شیرینه دنیامون
خیالت تخت و آسوده نذار غم تو دلت جاشه
آخه هیچ کس نمی تونه مث من عاشقت باشه
توئی شیرین تر از شیرین منم مجنون تر ازفرهاد
فضای خالی دستم فقط دست تو رو میخواد
تو این روزا کنارم باش یه وقت خسته نشی جونم
تا هستی حال من خوبه تا آخر با تو می مونم
تب دلواپسی هرشب تو جونم داره می گرده
یه لشکر دشمن هم خون منو مستاصلم کرده
تو این لشکرکشی با تو خیالم نیست دلم قرصه
فقط دلواپسیم اینه کی احوالت رو می پرسه
تو این حال پریشونی واست هر لحظه دلتنگم
با هرکی سد راه ماست قسم خوردم که می جنگم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: