دلشوره (Lyrics By VG)

نمیدونم چرا دلشوره دارم
واسم این حس مبهم بی جوابه
میترسم وقتی دستاتو بگیرم
که دنیا توی چشم تو بخوابه

واسم دنیا مثل رنگین کمونه
که تو زیباییاش هفت رنگ میشه
ولی انگار تو از دنیا سوایی
دلم واسه یه رنگیت تنگ میشه

یه عمری تو دلم عشق تو خشکید
غریبی کردم از روی خجالت
الان هی با خودم میگم که ای کاش
میگفتم حسمو آروم و راحت

با این احساس سردرگم نمیشه
تموم زندگیمو پس بگیرم
یه عمری من فقط پای تو موندم
کجای قصه من باید بمیرم؟!

تورو از من گرفتن اما اینبار
نمیتونم پی افسوس باشم
تو این دنیای لبریز از دورنگی
باید همرنگ اقیانوس باشم

یه عمری تو دلم عشق تو خشکید
غریبی کردم از روی خجالت
الان هی با خودم میگم که ای کاش
میگفتم حسمو آروم و راحت

Monday; 1392/05/21 OR 12/08/2013; 01:17 AM,,, VG

https://www.academytaraneh.com/73965کپی شد!
858
۳۰