قاصدکم

آ آ آ آ ، آ آ آ آ آ آ آ آ
ای ای ای ای ، ای ای ای ای ای ای ای ای
***
میونِ ستاره ها نورت نبـــــود
تویِ قبرستانِ دل گورت نبــود
تو کجای این سفر قاصدکــــم
درونِ شهرایِ دل تورت نبــود
***
آ آ آ آ ، آ آ آ آ آ آ آ آ
ای ای ای ای ، ای ای ای ای ای ای ای ای

***
به کجایِ راهِ دریا رسیـــــــدی
بین کوهها قلبِ من رو ندیـدی
تو شکستی میله ی چتر دلــــم
تو عذابِ عشقِ فردام خریدی
***
آ آ آ آ ، آ آ آ آ آ آ آ آ
ای ای ای ای ، ای ای ای ای ای ای ای ای

***
نکنه دوسم نداری همیشـــــهِ ِ ِ
نکنه ازم بیزاری زریشــــــــهِ ِ ِ
ساقه ی گلت بریده روزگــــار
نمیشه تنهات بذارم نمیشــــه ِ
***
اُ اُ اُ اُ ، اُ اُ اُ اُ اُ اُ اُ اُ
اِ اِ اِ اِ ، اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ اِ

***
تو بیا باغ دل آواز بخونــــــــــیییییم
توی آسمونا پرواز بکــــــــــنیییییم
کف زدن دلای شاد نستــــــــــرن
جشن زیبا غمِ دل، باز بـــکنیییییم
***
جشن زیبا همه طنّاز می کــــــــنیم
کارت دعوت همه اهواز بخونیــــم
***
جاسم ثعلبی ( حسّانی) ۲۲/۰۷/۱۳۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7389کپی شد!
440
۳