دلتنگی

دیگه منو دوس نداری عزیزم
فکر می کنم قلب تو سنگی شده
بی معرفت بگو کجا موندی پس!
بیا ببین اشکام چه رنگی شده
یه روز نمیدادی منو به دنیا
بگو که چیشده ازم گذشتی
شاید که بازی میدادی دلم رو
که اینطوری یه روز گذاشتی رفتی
کاش بدونی دلم چقد گرفته
شبا دلم همش هواتو داره
هر چی میگم که اون گذاشته رفته
میگه دروغه اون میاد دوباره
کاش میدونستی که چطور میمونم
دنیا بدون ِ تو برام عذابه
رفتی و باور ندارم هنوزم
فکر می کنم که رفتنت یه خوابه
یه کاری کن دیگه دارم میمیرم
نمیری از یاد ِ من ِ دیوونه
همش تو خاطرم فقط تو هستی
میگیره این دلم تورو بهونه
بگو اخه بدون ِتو چطوری
شبای دلتنگی رو سر بیارم
اخه بگو بی معرفت سرم رو
بی تو رو شونه های کی بذارم

https://www.academytaraneh.com/73722کپی شد!
917
۲۶