هلهله

تو کجایی ، بی صدایی، ای فرشته ی خدایـــی
قطره خونی ، تویِ قلبم ، رمزِ عشقِ هر جدایی

تو کدوم شهری نشستی ، دفترِ عشقتُ بستـی
نکنه ترسیدی از غم ، شیشه ی قلبُ شکستی
***
شاد میشم ، تا بدونم ، عروسیتُ سرِ زبونـــــــم
هلهله کرد ، قلبِ پاکم ، توی حجله مونده جونم

نکنه از من جدا شد ، آخراش چه بی وفا شد
پاک کردی خاطراتم ، توی دریایت فنا شــد
***
تو عزیزی ، تو نجیبی ، از گل و چشمم شنیدم
تو قشنگی ای غزالم ، با همین آرزو بریــــدم

چه خبر از عاشقی هات ، چراغِ روشنِ فـــردات
تو بریدی وصله ی دل ، با کلامِ خشک و زیبات
***
بارشِ غم در بهاره ، مدّتی دیدم دوباره
تو فضایِ آسمونم ، چشمکی نزن ستاره

قسمت میدم به دردم ، به نم اشکایِ سردم
سرنوشتم آتشی شد ، زنده ای باور نکردم
***
جاسم ثعلبی (حسّانی) ۲۱/۰۷/۹۱

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/7372کپی شد!
481
۹