چشم انتظار

دوستان عزیز هم ترانه سلام
با عرض شرمندگی از عدم حضور چند روزه در آکادمی
به خاطر نائب الزیاره بودن از جانب همه دوستان در جوار
نورانی وملکوتی امام رضا امروز بایک کار بسیار کوتاه در خدمتتون هستم
این کار به خاطر کمی قافیه مرا در تنگنا قرار داشت
وعلی رقم میل به ادامه به خاطر تمایل نداشتن به استفاده قافیه تکراری به صورت کوتاه خاتمه یافت .
موفق باشید

چشم انتظار

بازم صدای نفسات میگه کنارمی هنوز
بازم صدای خنده هات تو گوشمه هر شب وروز
هر شب کنار پنجره منتظرم تا تو بیای
نگو که با خاطره هام بمون وچشم به در ندوز
عهد خدا حافظیمون نگو فراموشت شده
گفتی که از راه دراز میرسی آخرش یه روز
این روزا دور از تو فقط با گریه خوب تامیکنم
همدم شبهای منه یه آه سرد وسینه سوز
تاکی به قلب عاشقم وعده فردا رو بدم
تا کی بگم ناله نکن تاکی بگم بساز بسوز
هنوز برای دیدنت لحظه شماری میکنم
منتظرم تا توبیای چشم انتظارتم هنوز

https://www.academytaraneh.com/73682کپی شد!
1026
۳۴