همین حالا

همین حالا فقط دستاتو میخوام
همین حالا که من لبریز دردم
یه روزی عشقتو بازی گرفتم
بیا ببخش منو که توبه کردم

همین حالا منو از غم رها کن
همین حالا که محتاج یه بوسم
منی که عشقمو به پات گذاشتم
حالا دارم تو تنهایی میپوسم

بهت گفتم که عشقت رو نمیخوام
ولی حالا پشیمونم پشیمون
خیال کردم تموم خاطراتت
بری از روزگارم میره بیرون

همین حالا منو از غم رها کن
همین حالا که محتاج یه بوسم
منی که عشقمو به پات گذاشتم
حالا دارم تو تنهایی میپوسم

https://www.academytaraneh.com/7366کپی شد!
623
۸