یه ساعت تا…

یه ساعت تا یه سالش هم تموم شه
یه سال از عمر ما بازم حروم شه
یه سالم رفت بازم تو نبودی
نبودی تا که این حالم تموم شه

تموم میشه همیشه بودن تو
همین که تو نباشی آخراشه
تموم ای شبایی که نبودی
نشستم پیشه یادت تا سحر شه

سحر شد امشبم ، تنهایه تنها
نشستم پشت شیشه تا که شب شه
سحرها شب شد و شب ها سحر شد
یه ساعت مونده تا جونم به سر شه

از این نویسنده بیشتر بخوانید: