بیست و۹ آذر

درس(ت) بیست و نه آذر
قـدم هامون یکی بودن
همه عـشق و تو چشمای
من و تو ساده میخوندن
یه لحظه …بعد چندین سال
عوض شد فال تقدیرت
نفهمـیدم کجا گم شد
همون تحلیل و تعبیرت !؟!
*
قدم هاتم نقس گیرن
تو بستی راهمو آنگار
مسافر شدی… هم راهم!
فقط رفتن شده اجبار!؟
اگه میری…بـبر لطفا..
تمومه خاطراتت رو
ازم پنهون نکن میری
خودم دیدم بلیطت رو
چمدون …ساک وکیفت کو
کجا بستی که جاموندم!
به راهت اعتباری نیست ؟!
که از چشمای تو خوندم
یکم کمتر تظاهر کن
تموم کن اشک تمساح و
ببر لطفا منم هایی
که ویرون کرده دنیاتو
فقط یه لحظه میخوامت…..
رسیدیم…مقصد آخر……!؟
فراموش کردی امروزه
درس(ت) بــیســـت و۹ آذر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
________________-
از همهی دوستای عزیزم تشکر میکنم
ببخشید که دیر به دیر سر م درگیر درسا هستم هم درگیر درس ها هستم هم اینکه نت نداشتم
این ترانه رو تقدیم میکنم به روح

https://www.academytaraneh.com/73645کپی شد!
1663
۷۴