کودکانه

بوی عود و دود ِ سیگار
عکس ِ سایه روی دیوار
لذت ِ دیدن ِ لبخند
رو لبای سرد ِ تکرار!
تو دل ِ خواب ِ پرنده
کس نمیشه یه برنده!
غم به چهره ی ستاره
توی آینه ها می خنده!
لحظه لحظه سرد و خاموش
من و یاد ِ تو هم آغوش
قصه از نگاه ِ بارون
نشده هنوز فراموش
اینه شعرم یه ترانه
با غم اما عاشقانه
که نوشتمش رو آینه
با یه خط ِ کودکانه
.
.
.
اشک ِ چشم و غمه غربت
یکی بی کس تو ضیافت
فرصت ِ رها شدن نیست
از حصار ِ شب ِ عادت!
پنجره تو قاب ِ دیوار
با یه رویا زیر ِ آوار
صحنه ی غریب ِ قصه اس
بوی عود و دود ِ سیگار!
قصه قصه ی ترانه اس
خاطرات ِ خوب ِ شبانه اس
واسه شاعرانه زیستن
زندگی پر از بهانه اس!
اینه شعرم یه ترانه
با غم اما عاشقانه
که نوشتمش تو آینه
با یه خط ِ کودکانه

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73638کپی شد!
855
۱۱