فراموشم بکن

نمی خوام بگم عزیزم تو رو دوستت ندارم
یا که قاب عکستو از تو دلم بر میدارم
نمی خوام فکر بکنی رفیق نیمه راهیم
یا که از وجود تو خدانکرده شاکیم
ولی من نمی تونم که سد کنم راه تو را
برا این میگم برو میسپارمت دست خدا
دلم از غصه داره تو سینه پرپر می زنه
بارون غم روی سقف خونه جرجر میزنه
من بیاد تو نشینم تو فراموشم بکن
مثل شمعی در میان باد خاموشم بکن

https://www.academytaraneh.com/73627کپی شد!
1087
۹