یه سالِ دیگه باهم بودن

توی این قصه ی شیرینِ رسیدنِ به تو
کی نمی دونه به هم دل بستیم؟
روزِ آخرِ یه سالِ دیگه با هم بودن
ما هنوزم عاشقِ هم هستیم

دیگه می تونی بخونی توی چشمام اینو
این که هر روز و همیشه به تو دل خوش کردم
دیگه تا آخرِ دنیا توی آغوشم باش
تا من هر جایی برم باز سمت ِ تو برگردم

همه ی آرزوهامو توی چشمات دیدم
توی تک تکِ دقیقه ها تو این چند ساله
تو یه رویای قشنگی که حقیقت داری
همه ی وجودم از بودنِ تو خوشحاله

تا ابد اسمِ تو ، توو قلبِ یه عاشق جاشه
تا ابد به خوبیِ تو واسه من پیدا نیست
دیگه تا همیشه چشمات جلوی چشمامه
واسه من چیزی به جز نگاهِ تو زیبا نیست

دیگه چند ساله که ما بخوای نخوای مال همیم
همه هر جا که بریم ما رو با هم می شناسن
انقد عاشقت شدم که همه ی دنیا هم
دیگه رو بودن ِ ما با همدیگه حساسن

نه کنارِ تو به احساسِ کسی پابندم
نه کسی بوده تو دنیا مثلِ تو خانومم
من به عشقِ تو مثِ آب و هوا محتاجم
من کنار تو که باشم تا ابد آرومم

محمد امین ساسانی
Mail: Mohammad374sh@yahoo.com

https://www.academytaraneh.com/73602کپی شد!
920
۲۱