محراب

مــثل یک جــرقـه توی ذهـن شـاعـرها
بی هوا میای و باحسم عجین میشی
به سـتایش میکـشـونی روح شـعرامـو
ندونـسـته بانـی خـلق یه دین مـیشی

تـو هــمــون حــادثــه ی بـلاعـلاجــی که
خـیلی وقتـه مـبتـلا شــده به تو شـعـرام
حرف یک روز و دوروز نیستش و مدتهاس
ازدوتاچـشم قـشنگ سـاخته شده دنیام

حــــس و حــال مــــلــکــوتـی نــگــاه تو
مـــنو مـی بره به مــــحــراب پرســتیـدن
تـــمـوم فــرشـــته ها قـداسـت شــون رو
به چــشـای نـاز و مـعـــصـوم تو مـدیـونن

***هرچی عاشقونه هس،گم میشه تو چشمات
پیـــشـت این همـــــه تـــرانـه هامــــو مــــی بـازم
جــا شـــــده یـه دنـــــیا شــــــعــر تـوی نـگــاه تـو
من با هــــر پـلـک زدنــت قافـــیه می ســـازم***

اونقده خواســتنی هـستی واســه قـلــبم که
اینـــــجــوری نـــبودنــت عــــین مـجـــازاته
ســــهـمـم از بهـشــتو مــیدم به ازای تو
بـــخـدا قــسـم بـهـشت مـن تو دسـتاته

هــمـه ی حـــواس مـن پـرت نـگـاه تـوس
بـگـو هـسـتـی تـاهـمـیشـه پا به پای من
با هـمه بی کسی هاش میجنگه قلبم تا
اســم تـو مـیشـه رفـیق لـحـظه هـای من

***هرچی عاشقونه هس،گم میشه تو چشمات
پیـــشـت این همـــــه تـــرانـه هامــــو مــــی بـازم
جــا شـــــده یـه دنـــــیا شــــــعــر تـوی نـگــاه تـو
من با هــــر پـلـک زدنــت قافـــیه می ســـازم***

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73598کپی شد!
904
۳۲