الو سلام خدا

الو سلام خدا صداموداری
خدا دلم گرفته گریه دارم
خدا حرفی بزن با من بریدم
دارم این لحظه هارو کم میارم

حواست با منه؟خدانگام کن
ببین از دم یه روزخوش ندیدم
ته خطو که میگن،من رسیدم
میبینی که به انتها رسیدم

ببین تنهایی عزرائیل من شد
ولی جونمو هرگزنمیگیره
تا کی اینجا تکو تنها بسوزم
دلم از دردتنهایی بمیره

نمیدونه نمیخوام که بدونه
بریدم تایه عمری پربگیره
کسی که آرزو کرد تا بمیرم
خدانزار تک وتنها بمیره

بگو کی سهم میشه نگاهت
تاکی بغضمو نشکنم بسوزم
بگو جونمو عزرائیل بگیره
تاکی چشم به یه دنیا غم بدوزم

از این نویسنده بیشتر بخوانید: