سر / دار

آقا بزن کنار من / خانوم منو عقب ببر / این مین انفرادیه / من قَــط می‌شم از کمر!
بی‌سیمْ سکوت مطلقه / من جیغ ممتدم ولی / راه گلومو بسته باز / یک قهرمانِ بَدَلی!
این خاک ریز لعنتی / سنگر گرفته پشت من! / از پشت سر مونده فقط / یک مُش پلاک توو مشت من!
معبر فلش می‌شه برام / پوتینو موج انفجار / پرتاب می‌شم از خودم! / تا عمق سیم خاردار
از خیسی چشمام / تا خیسی ادرار!
چیزی که پنهون شد / وقتی شدم سردار!
می‌خوام توو آغوشت / سنگر بگیرم باز
مثل خداحافظ / توو نامه‌ی سرباز!
من جبهه رفتم جنگ هم / با من به خونه‌ اومده / با خاک یکسان می‌شم از / سردرد و درد سرزده
این تخت داره می‌بره / موجامو سمت پنجره / عشقی که ترکش شد برام / می‌پوکه توی حنجره
خمپاره‌‌ می‌شه بی صدا / قرصای بی اعصاب من! / از انفجار نبض تا / روز و شبِ بی‌خواب من
خط مقدم روبه‌روم / خانوم منو عقب ببر / روی برانکاردم هنوز / با مرگ می‌شم سر به سر!
از خیسی چشمام / تا خیسی ادرار!
رو تخت خوابیدم / با اسم یک سردار!
می‌خوام توو آغوشت / سنگر بگیرم باز
مثل خداحافظ / توو نامه‌ی سرباز!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

942
۷۲