خاطره

یه قاب عکس تو دستاشه/
یه حلقه بسته تو چشماش/
واسه موندن تو این دنیا/
داره میچرخه تو رویاش/
دوباره اشک می ریزه/
به تقدیری که بی رنگه/
میره یه گوشه ی دنجی/
درارو باز می بنده/
تموم دلخوشی هاشم/
همین پاکت سیگاره/
به یاد خاطرات خوب/
تموم شب رو بیداره/
می چیکه قطره ی اشکی/
دوباره از روی گونه/
صدایی تو گوشش میگه/
که جاش خالیه تو خونه/
از این دنیا گریزونه/
یه دردی تو نفس هاشه/
ولی اون بی وفا بازم/
به دنبال هوس هاشه/
نه میدونه نه می فهمه/
که عشقش داره میمیره/
یه روزی برمیگرده که/
واسه برگشتنش دیره/
یه روزی برمیگرده که/
نه عشق مونده نه احساسی/
با اینکه رفته از پیشت/
ولی باز روش تو حساسی/
نمیتونی ازش رد شی/
نمیخای باز که تنهاشه/
همون که آرزوش بودی/
هنوز سرگرم دنیاشه/

از این نویسنده بیشتر بخوانید: