نیمه ی گمشده

نیمه ی گمشده ی من
کجا دنبالت بیام
من تورو نه از یه دنیا
فقط از خدا میخوام
نیمه ی منو یه عمره
ریششو کرم خورده
یا شاید از غم دوری
سرگذاشتو مرده
نیمه ی من نیمه ی ماه
نیمه ی یه سیب سیاه
نیمه ی عشق نیمه ی دل
نیمه ی همیشه اشتباه
من دیگه دنبال نیمه ی
خودم هم نیستم
زندگیمو تا همین
نیمه ی خودم می ایستم
بزار که هرچی که میخواد
واسه ی خودش بشه
آخه بدتر از اینم هست
که دیگه بخواد بشه

https://www.academytaraneh.com/73357کپی شد!
850
۷