دغدغه

تصور کردنت هم عاشقانه س
با چشمات زندگی هم شاعرانه س

تو اونقد ساده و بی ادعایی
که موندن در کنارت جاودانه س

شنیدم عاشقی ، غمخوار داری
می کن تو شاعری ، بازار داری

یه دریا رو ازت لبریز کردم
نرنجونم ،
نرنجونم مگه آزار داری؟!

https://www.academytaraneh.com/73355کپی شد!
1172
۲۶