دنیا خاکستریه…

دنیا خاکستریه مثل همین دل بستن

همه ی آدما از خاطره هاشون خسته ن

به گمونم همه از اونور بوم افتادن

همه تو له شدن و خسته شدن استادن!

خسته م از این همه دعوا و دروغ الکی

خسته م از این همه بی مزگی و بی نمکی

من دیوونه ی دیوونه پر از آتیشم

دارم از غصه به چشمای تو می اندیشم

دنیا خاکستریه مثل همین دل بستن

همه ی آدما از خاطره هاشون خسته ن

کافیه برف بیاد و تو خیابون باشی

عاشق سردی بی حد زمستون باشی

میام از هرم نفس های تو گر می گیرم

آب میشم مث یه قندیل به تنت می میرم

منو ول نکن که دنیای خودت می لرزه

میری بی تفاوت و پای خودت می لرزه

دنیا خاکستریه مثل همین دل بستن

همه ی آدما از خاطره هاشون خسته ن

 

https://www.academytaraneh.com/7334کپی شد!
1197
۶
۱