اگه یه وقت دلت گرفت…

اگه یه وقت دلت گرفت…

اگه یه وقت دلت گرفت، نگاتُ به نگام بده
آسمونُ بغل بگیر، صداتُ به صدام بده
.
دلتُ آشیونه کن، واسه یه عشق لب به لب
واسه دوباره بودنُ، ترانه های شب به شب
.
شب رو دوباره تازه کن، با بوی خوب بودنت
با بوی خوب اطلسی، دوباره باز بوسیدنت
.
بوسه به بوسه، رخ به رخ، منُ به آغوشت بگیر
موهاتُ باز شونه بزن، تو هم یه کم واسم بمیر
.
چهره به چهره، روبه رو، بمون واسم قصه بگو
دستامو توو دستت بگیر، بمونُ از غصه نگو
.
رویای حافظ منُ، بیا و تو تعبیر کن
مثل هوای بودنت، ذهن منُ تسخیر کن
.
نسیمُ دیوونه کنُ، موهاتُ دست باد بده
بذار که از تو پُر بشم، توو این هبوط دهکده
.
تاریکیهارو خط بزن، امیدُ نقاشی بکش
یه کم کنارم تو بمون توو ساعتای کشمکش
.
خسرو باقری مرداد۹۲
www.dadardudu.blogspot.com

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73197کپی شد!
1052
۲۷