محال

پرسه تو کوچه غربت / خط ممتد جدائی
توی هق هق نفسهام / نه سکوتی نه صدائی
انگار از تموم دنیا / سهم من فقط سرابه
حسرته حرف رو لبهام / خوش به حال هرکی خوابه
موندنم اگر چه مبهم / رفتنم هنوز سواله
اینروزای سرد و تاریک / می دونم بی تو محاله
هیچی جز جاده نمونده / من به رفتن تن ندادم
عادتم نیست بی تو بودن / اما چاره ای ندارم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/73186کپی شد!
831
۱۴