برگ آستو رو کردی … آزاده نوروزی

******************

برگ آستو رو کردی ….

ازون روزی که تو رفتی ، فضای خونه غمگین شد

زمستون اومد و بازم ، سکوت باغچه سنگین شد

فقط من موندمو دیوار ، دل من شونتو می خواست

سرم تکیه به دیوار زد ، چه جشنی خونتون بر پاست

به چشم من بجز عکست ، دیگه هیچ چیزی زیبا نیست

یه قاب عکس روی دیوار ، شبیه یه تابلوی ایست

من از تو زندگی خواستم ، تو با من مرگو بو کردی

درست وقتی که من بردم ، برگ آستو رو کردی

ترانه سرا : آزاده نوروزی

۹ شهریور

https://www.academytaraneh.com/7284کپی شد!
1047
۵