چرا رفتی

یاد چشمای قشنگت مونده رو دیده سردم نمیدونم که کجایی کجا دنبالت بگردم

من ساده فکر میکردم تو میشی سنگ صبورم حالا من با رفتن تو مثل یک زنده بگورم

همه ی خاطر ه هامون تو ضمیر من نشسته تو دلم بغض غریبی ز فراغ تو شکسته

بگو چی شد که تو رفتی و منو تنها گذاشتی این جوری رو همه ی خاطره هامون پا گذاشتی

باورش برام چه سخته که دیگه تورو ندارم که تو رفته ای از اینجا ودیگه نیستی کنارم

من که از دوری چشمای قشنگت پر دردم واسه ی برگشتنت من هزارون دونه تسبیح
صلوات نذر توکردم

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72822کپی شد!
885
۱۱