غــــرور

باتوجه به نظراتی که درمورد حس سُراییم خونده بودم تصمیم گرفتم این بار از حال و هوای واقعیم دور شم!
غرور ترانه ایه که دور از من و احساسم بود اما نوشته شد …

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اگه بغـض راه ِ گلومو نمی بســـت

اگه این غـــرور سرکــوب می شد

بِت می گفتــــم که چقـدر عاشقتــم

می دونم حـــال ِ دلم خوب می شد

می دونم وقتـــی نگاهــــم می کنی

پُر ِ عشــق و التـــماس و خواهشی

دل سپُــــردی به من و منتظــری..

چشــــم براه ِ بوســه و نوازشــی..

گاهــــی وقتا به خودم شک میکنم!

که چطــور نمیــگم حرف دلمـــو؟؟

بخــــدا خستـــه ام از دست ِ خــودم

که داره سر می بره حوصلمـــو !

حتی وقتـــــی که نگــاهت میـــکنم

تو خیــال میکنی بـــی تفــــــاوتـــم!

دستِ من نیست اگه سرد و بیوفام!

خیلی وقته که غـــــرور شده بُتــم!

کاری از دست ِ دلـــم بر نمیــــاد!

برو رد شو از کنـــار ِ بی کســیم

تو که تقصیری نداری این وسط

من نذاشـتـــم که ما بهم برسیـــم!

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

https://www.academytaraneh.com/72814کپی شد!
721
۲۰