بانوی شرقی

بانوی شرقی بانوی آفتاب
بامن سفر کن تا شب مهتاب
چشماتُ وا کن خورشید نازم
ای بهترین نُت برای سازم
دل تو نگاهت آروم میگیره
وقتی میخندی غُصه میمیره
بانوی شعرم بانوی اعجاز
با من سفر کن تا اوج آواز
تو قاب چشمات قصه میسازم
به عشق پاکت من دل میبازم
ستاره ها رو واست میچینم
میام کنارت آروم میشینم
موهاتو وا کن تو رقص رویا
بانوی ماهُ بانوی دریا

از این نویسنده بیشتر بخوانید:

617
۷